Всичко за нас

Моята снимка
София, ИЛИНДЕН, ул. Хайдут Сидер 10
Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф. д-р Г.Павлов"

Моят списък с блогове

четвъртък, 20 януари 2011 г.

ДЗИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ЮНСКА СЕСИЯ
Български език и литература - 17.05.2011 година начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит - 19.05.2011 година начало 08:00 часа
Държавен зрелостен изпит по желание на ученика както следва:
Математика - 23.05.2011 година начало 08:00 часа
История и цивилизация - 22.05.2011 година начало 08:00 часа
Физика и астрономия - 22.05.2011 година начало 14:00 часа
География и икономика - 20.05.2011 година начало 08:00 часа
Химия и опазване на околната среда - 23.05.2011 година начало 14:00
Философски цикъл - 21.05.2011 година начало 14:00 часа
Биология и здравно образование - 21.05.2011 година начало 08:00 часа
Английски език - 26.05.2011 година начало 08:00 часа
Руски език - 29.05.2011 година начало 08:00 часа
Немски език - 29.05.2011 година начало 14:00 часа
Френски език - 26.05.2011 година начало 14:00 часа
СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ
Български език и литература - 31.08.2011 година начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит - 01.09.2011 година начало 08:00 часа
Държавни зрелостни изпити както следва:
Математика - 05.09.2011 година начало 08:00 часа
История и цивилизация - 04.09.2011 година начало 08:00 часа
Физика и астрономия - 04.09.2011 година начало 14:00 часа
География и икономика - 02.09.2011 година начало 08:00 часа
Химия и опазване на околната среда - 05.09.2011 година начало 14:00 часа
Философски цикъл - 03.09.2011 година начало 14:00 часа
Биология и здравно образование - 03.09.2011 година начало 08:00 часа
Английски език - 07.09.2011 година начало 08:00 часа
Руски език - 09.09.2011 година начало 08:00 часа
Немски език - 09.09.2011 година начало 14:00 часа
Френски език - 07.09.2011 година начало 14:00 часа
ИНФОРМАЦИЯ
Вида на държавните изпити е писмен и анонимен
Времетраене - 4 астрономични часа
Учебно съдържание върху ЗП
Формат - тест
Оценяване - 100 точки
За повече информация - www.mon.bg,
Събиране на заявления за допускане - от 14.03.11г. до 25.03.11г
Издаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ - до 16.05.11г
Издаване на дипломи - до 30.06.11г